สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

พ.ต.ท.ไชยวัฒน์ ไชยโภชน์

รอง ผกก.สส. สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

พ.ต.ต.ณัฐชัย ผาตากแดด

สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

ร.ต.อ.พสธร โคช่วย

รอง สว.สส. สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

ร.ต.อ.เด่น พุทธเสน

รอง สว.สส. สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

ร.ต.ท.วิสิทธิ์ นะราวัง

รอง สว.สส. สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

ร.ต.ท.กิตติศักดิ์ ไชยสงคราม

รอง สว.สส. สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

ร.ต.ต.ยุทธยา ทวดอาจ

รอง สว.(สส.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

ร.ต.ต.บุญเหล็ง แก้วพะเนาว์

รอง สว.(สส.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

ด.ต.สุรสันต์ ทุมโนน้อย

ผบ.หมู่(ป.)

โทร.08-1054-2732

ด.ต.โกศิล มาหา

ผบ.หมู่(สส.)

โทร. 08-1427-9052

ด.ต.ชัชวาล พลตื้อ

ผบ.หมู่(ป.)

โทร. 08-4684-5153

ด.ต.บุญเผื่อน เยยโพธิ์

ผบ.หมู่(ป.)

โทร. 08-7050-2568

 

 

 

 

กลับหลัง